Urgentie situaties

Een woningzoekende met urgentie krijgt voorrang op andere woningzoekenden. Daarom wordt een urgentieaanvraag altijd individueel beoordeeld en alleen in bijzondere gevallen gegeven. Onderstaande urgentiesituaties zijn dan ook voorbeelden. Met behulp van de urgentiecheck krijgt u snel een beeld van de geldende voorwaarden, benodigde documenten en uw slaagkans. Uw verzoek wordt alleen in behandeling genomen als u aan een aantal basisvoorwaarden voldoet.​​

Urgentie situaties

Een woningzoekende met urgentie krijgt voorrang op andere woningzoekenden. Daarom wordt een urgentieaanvraag altijd individueel beoordeeld en alleen in bijzondere gevallen gegeven. Onderstaande urgentiesituaties zijn dan ook voorbeelden. Met behulp van de urgentiecheck krijgt u snel een beeld van de geldende voorwaarden, benodigde documenten en uw slaagkans. Uw verzoek wordt alleen in behandeling genomen als u aan een aantal basisvoorwaarden voldoet.

Basisvoorwaarden
urgentieaanvraag

U bent minimaal 18 jaar of ouder en staat ingeschreven bij WoningNet.

U hebt de Nederlandse nationaliteit, een geldig paspoort of document van de Europese Unie.

U staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) in de gemeente waar u urgentie aanvraagt of u heeft een bijzondere band met die gemeente. Met de urgentiecheck kunt u controleren of dit voor u geldt.

U en uw eventuele partner hebben belastbaar huishoudinkomen tot maximaal € 47.543,75 (prijspeil 2019) per jaar.

U heeft uw noodsituatie niet zelf veroorzaakt en u had deze niet kunnen voorkomen op een logische manier.

U heeft er alles aan gedaan om zelf voor een woning te zorgen en het is niet te verwachten dat uw noodsituatie binnen 6 maanden op een andere manier kan worden opgelost (inclusief kamerverhuur of inwoning bij familie of vrienden).

Basisvoorwaarden urgentieaanvraag

U bent minimaal 18 jaar of ouder en staat ingeschreven bij WoningNet.

U hebt de Nederlandse nationaliteit, een geldig paspoort of document van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte), of een geldige verblijfsvergunning.

U staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) in de gemeente waar u urgentie aanvraagt of u heeft een bijzondere band met die gemeente. Met de urgentiecheck kunt u controleren of dit voor u geldt.

U en uw eventuele partner hebben belastbaar huishoudinkomen tot maximaal € 47.543,75 (prijspeil 2019) per jaar.

U heeft uw noodsituatie niet zelf veroorzaakt en u had deze niet kunnen voorkomen op een logische manier.

U heeft er alles aan gedaan om zelf voor een woning te zorgen en het is niet te verwachten dat uw noodsituatie binnen 6 maanden op een andere manier kan worden opgelost (inclusief kamerverhuur of inwoning bij familie of vrienden).

Wat zijn urgentie situaties

Echtscheiding of relatie beëindiging

Heeft u uw woning moet verlaten wegens echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of samenwoning en heeft u minderjarige kinderen? Dan kunt u in bepaalde gevallen urgentie krijgen. De voorwaarden hiervoor verschillen per gemeente. In sommige gemeenten kunt u bij co-ouderschap wel urgentie krijgen, in andere gemeenten niet. Als u de urgentiecheck invult voor uw gemeente krijgt u hierover meer informatie.

Werkgerelateerd

Heeft u een baan bij de politie, brandweer of ambulance met een oproepbaar karakter? Dan bestaat de kans dat u in aanmerking komt voor urgentie.

Ook als u op grote afstand van uw werk woont, bestaat een kans op urgentie. Het is hiervoor wel nodig dat u een arbeidscontract voor minimaal een jaar voor minimaal 18 uur per week heeft.

Ernstige bedreiging of (huiselijk) geweld

Als u te maken heeft met ernstige bedreiging of geweld dan kunt u mogelijk urgentie krijgen voor een andere woning. U moet aangifte hebben gedaan bij de politie en uit het proces-verbaal moet blijken dat u niet langer in uw huis kunt blijven wonen.

U kunt ook urgentie krijgen als u in verband met relatieproblemen of geweld uw woning hebt moeten verlaten. En u verblijft nu in een opvangvoorziening (bijvoorbeeld een vrouwenopvang) of u staat op een wachtlijst.

Tijdelijk onbewoonbare woning

Een calamiteit (bijvoorbeeld brand) kan ervoor zorgen dat u op straat komt te staan. Als de woning binnen 3 maanden niet te repareren is komt u mogelijk ook in aanmerking voor een urgentieverklaring. Dit geldt ook als uw woning onbewoonbaar is verklaard. U moet tenminste 1 jaar in uw woning hebben gewoond.

Als u uw woning moet verlaten door sloop of ingrijpende renovatie, waarbij een sociaal statuut is opgesteld, kunt u urgentie krijgen. De regels die gelden bij de urgentie, zijn in dat geval vastgelegd in het sociaal statuut.

Financiële druk

Als u te maken heeft met onverwachte hoge woonlasten die niet door uzelf zijn veroorzaakt kunt u mogelijk urgentie krijgen. Bijvoorbeeld als er dreiging is dat u uit huis wordt gezet of omdat u de woonlasten niet meer kunt betalen. U moet al bijzondere bijstand in de vorm van een woonkostentoeslag ontvangen. Krijgt u die nog niet, dan moet u die eerst aanvragen. Zolang u de vergoeding nog niet hebt, komt u niet in aanmerking voor een urgentieverklaring op basis van financiële druk.

Medische redenen of mantelzorg

U kunt mogelijk urgentie krijgen bij een ernstig medisch probleem waardoor u snel moet verhuizen naar een andere zelfstandige woning. U moet bewijzen dat u lichamelijke of psychosociale klachten heeft die te maken hebben met uw huidige woning. Uw aanvraag kan voor advies voorgelegd worden aan een onafhankelijk arts van de GGD.

Mantelzorgers en mantelzorgontvangers kunnen in aanmerking komen voor urgentie. De gemeentelijke afdeling die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uitvoert beoordeelt uw aanvraag en vraagt advies aan deskundigen als dat nodig is. De mantelzorg bestaat uit ten minste 8 uur per week, verdeeld over meer dagen en wordt ontvangen of gegeven voor een periode langer dan 6 maanden

Bijzondere problematiek

Herkent u zich niet in een van bovenstaande situaties voor urgentie maar heeft u zulke ernstige problemen met uw huidige woonsituatie dat u niet langer in uw huidige woning kunt blijven? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een urgentie op basis van bijzondere problematiek. U moet uw problemen duidelijk kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld door verklaringen van hulpverleningsinstanties. Uw aanvraag kan voor advies worden voorgelegd aan een onafhankelijke instantie.

Benieuwd of je in aanmerking komt voor urgentie in de gemeente Waddinxveen?