Veel gestelde vragen

Wat zijn de kosten van een urgentieaanvraag?

Bij de aanvraag voor een urgentie moet u vooraf kosten betalen. U krijgt deze kosten niet terug. Ook niet als uw aanvraag wordt afgewezen of buiten behandeling wordt gesteld. De kosten verschillen per gemeente waar u de urgentievraag doet. Voor 2019 zijn de kosten in de gemeente Waddinxveen €72,60.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

In bijzondere gevallen wordt urgentie gegeven. Er moet sprake zijn van een acute noodsituatie. Via de urgentiewijzer kunt u controleren of u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Bij de aanvraag voor een urgentie moet u vooraf kosten betalen. U krijgt deze kosten niet terug. Ook niet als uw aanvraag wordt afgewezen of buiten behandeling wordt gesteld. De kosten verschillen per gemeente waar u de urgentievraag doet. Voor 2019 zijn de kosten in de gemeente Waddinxveen €72,60./span>.

Voor het doen of indienen van de urgentieaanvraag neemt u op maandag- of donderdagochtend tot 12.00 uur telefonisch contact op met een van de woningcorporaties. Na een telefonische afspraak, wordt u, als u het aanvraagformulier nog niet online heeft ingevuld en uitgeprint heeft, een formulier toegestuurd waarmee u een urgentie kunt aanvragen. Bij een negatief advies kunt u besluiten om toch een urgentieaanvraag in te dienen. Bedenk wel dat u de betaalde kosten niet terugkrijgt bij een afwijzing van uw verzoek..

 

Woonpartners Midden-Holland

Tel: (0182) 646 464

Coenecoop 6, 2741 PG Waddinxveen

Bereikbaar op Ma-Vrij 09.00-17.00

Wat gebeurt er nadat ik urgentie heb aangevraagd?

Na de urgentieaanvraag volgt een beoordeling van de situatie op basis van uw gegevens. In geval van medische klachten die te maken hebben met de huisvesting kan uw aanvraag worden voorgelegd aan de GGD voor een medisch advies. In dat geval nodigt de GGD u uit voor een gesprek over uw aanvraag. In andere gevallen beoordeelt Woonpartners Midden-Holland de aanvraag zelf. De urgentieaanvraag kan worden toegekend of afgewezen. U krijgt persoonlijk bericht van de beslissing hierover. Als de urgentie wordt toegekend, staan in de urgentieverklaring onder andere uw zoekprofiel en aanvullende voorwaarden vermeld.

 

Is uw urgentie afgewezen, ingetrokken of bent u het niet eens met het zoekprofiel? Dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit, hoe u dit doet staat beschreven in de brief met de beslissing over uw aanvraag.

Wat moet ik doen als ik urgentie heb gekregen?

Wanneer u een urgentieverklaring heeft neemt Woonpartners Midden-Holland de toekenning van de urgentie in uw registratie bij WoningNet.

U kunt daarna met voorrang via WoningNet reageren op sociale huurwoningen die passen bij het zoekprofiel uit de urgentieverklaring. U kunt de corporatie ook vragen om bemiddeling. In dat geval biedt de corporatie u een geschikte woning aan. U mag een aangeboden woning maar één keer weigeren. Bij een tweede weigering vervalt uw urgentieverklaring.

Belangrijk om te weten: de urgentie is bedoeld om u zo spoedig mogelijk aan woonruimte te helpen. U ontvangt alleen een urgentie voor het type woonruimte om uw woonprobleem op te lossen. Welk type dat is, staat aangegeven in uw urgentieverklaring, het zogenaamde zoekprofiel. De urgentieverklaring is 12 maanden geldig.

Hoe zit het met mijn woonduur als ik met urgentie verhuis

Wanneer u met urgentie verhuist naar een nieuwe woning in de gemeente Waddinxveen houdt u tijdens maximaal 5 jaar de bewoningsduurscore die u hebt opgebouwd in uw vorige woning. De bewoningsduurscore vervalt bij een verhuizing naar een woning buiten het zoekprofiel of bij een volgende verhuizing.

Wat als ik niet in aanmerking kom voor urgentie?

Wanneer u niet in aanmerking komt voor een urgentie, moet u zelf een oplossing zoeken voor uw woonprobleem door bijvoorbeeld:

  • Regelmatig te reageren op woningen via WoningNet;
  • Te informeren bij particuliere verhuurders en/of makelaars;
  • De mogelijkheden voor kamerhuur te onderzoeken. Dit kan uiteraard ook bij vrienden of familie zijn;
  • Na te gaan of woningruil met een andere woningzoekende mogelijk is;
  • Te zoeken naar tijdelijke huisvesting via een leegstandbeheerder zoals Adhoc Beheer, Camelot, GAPPH of Prevenda.

Wat als ik het niet eens ben met de urgentieuitspraak?

Als u het niet eens bent met de afwijzing van uw urgentieaanvraag of met het toegekende zoekprofiel, heeft u de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente waar u woont. In de brief die u krijgt met de beslissing over uw aanvraag, staat hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

Veel gestelde vragen

Wat zijn de kosten van een urgentieaanvraag?

Bij de aanvraag voor een urgentie moet u vooraf kosten betalen. U krijgt deze kosten niet terug. Ook niet als uw aanvraag wordt afgewezen of buiten behandeling wordt gesteld. De kosten verschillen per gemeente waar u de urgentievraag doet. Voor 2019 zijn de kosten in de gemeente Waddinxveen €72,60.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

In bijzondere gevallen wordt urgentie gegeven. Er moet sprake zijn van een acute noodsituatie. Via de urgentiewijzer kunt u controleren of u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Als u de urgentiecheck juist invult, krijgt u advies of u in aanmerking komt voor urgentie. U kunt dan direct een aanvraagformulier invullen of een leeg aanvraagformulier downloaden. Let op: u heeft uw urgentie aanvraag dan nog niet gedaan. Na de urgentiecheck kunt u de urgentieaanvraag doen bij Woonpartners Midden – Holland. U moet de kosten van de aanvraag met uw pinpas betalen en de aangegeven documenten, waaronder een uitgeprinte en ingevulde versie van het aanvraagformulier, inleveren.

Voor het doen of indienen van de urgentieaanvraag neemt u op maandag- of donderdagochtend tot 12.00 uur telefonisch contact op met een van de woningcorporaties. Na een telefonische afspraak, wordt u, als u het aanvraagformulier nog niet online heeft ingevuld en uitgeprint heeft, een formulier toegestuurd waarmee u een urgentie kunt aanvragen. Bij een negatief advies kunt u besluiten om toch een urgentieaanvraag in te dienen. Bedenk wel dat u de betaalde kosten niet terugkrijgt bij een afwijzing van uw verzoek.

 

Woonpartners Midden-Holland

Tel: (0182) 646 464

Coenecoop 6, 2741 PG Waddinxveen

Bereikbaar op Ma-Vrij 09.00-17.00

Wat gebeurt er nadat ik urgentie heb aangevraagd?

Na de urgentieaanvraag volgt een beoordeling van de situatie op basis van uw gegevens. In geval van medische klachten die te maken hebben met de huisvesting kan uw aanvraag worden voorgelegd aan de GGD voor een medisch advies. In dat geval nodigt de GGD u uit voor een gesprek over uw aanvraag. In andere gevallen beoordeelt Woonpartners Midden-Holland de aanvraag zelf. De urgentieaanvraag kan worden toegekend of afgewezen. U krijgt persoonlijk bericht van de beslissing hierover. Als de urgentie wordt toegekend, staan in de urgentieverklaring onder andere uw zoekprofiel en aanvullende voorwaarden vermeld.

 

Is uw urgentie afgewezen, ingetrokken of bent u het niet eens met het zoekprofiel? Dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit, hoe u dit doet staat beschreven in de brief met de beslissing over uw aanvraag.

Wat moet ik doen als ik urgentie heb gekregen?

Wanneer u een urgentieverklaring heeft neemt Woonpartners Midden-Holland de toekenning van de urgentie in uw registratie bij WoningNet.

U kunt daarna met voorrang via WoningNet reageren op sociale huurwoningen die passen bij het zoekprofiel uit de urgentieverklaring. U kunt de corporatie ook vragen om bemiddeling. In dat geval biedt de corporatie u een geschikte woning aan. U mag een aangeboden woning maar één keer weigeren. Bij een tweede weigering vervalt uw urgentieverklaring.

Belangrijk om te weten: de urgentie is bedoeld om u zo spoedig mogelijk aan woonruimte te helpen. U ontvangt alleen een urgentie voor het type woonruimte om uw woonprobleem op te lossen. Welk type dat is, staat aangegeven in uw urgentieverklaring, het zogenaamde zoekprofiel. De urgentieverklaring is 12 maanden geldig.

Hoe zit het met mijn woonduur als ik met urgentie verhuis

Wanneer u met urgentie verhuist naar een nieuwe woning in de gemeente Waddinxveen houdt u tijdens maximaal 5 jaar de bewoningsduurscore die u hebt opgebouwd in uw vorige woning. De bewoningsduurscore vervalt bij een verhuizing naar een woning buiten het zoekprofiel of bij een volgende verhuizing.

Wat als ik niet in aanmerking kom voor urgentie?

Wanneer u niet in aanmerking komt voor een urgentie, zult u zelf een oplossing moeten zoeken voor uw woonprobleem door bijvoorbeeld:

  • Regelmatig te reageren op woningen via WoningNet;
  • Te informeren bij particuliere verhuurders en/of makelaars;
  • De mogelijkheden voor kamerhuur te onderzoeken. Dit kan uiteraard ook bij vrienden of familie zijn;
  • Na te gaan of woningruil met een andere woningzoekende mogelijk is;
  • Te zoeken naar tijdelijke huisvesting via een leegstandbeheerder zoals Adhoc Beheer, Camelot, GAPPH of Prevenda.

Wat als ik het niet eens ben met de urgentieuitspraak?

Als u het niet eens bent met de afwijzing van uw urgentieaanvraag of met het toegekende zoekprofiel, heeft u de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente waar u woont. In de brief die u krijgt met de beslissing over uw aanvraag, staat hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.